แข่งรายการใหญ่ Apex Legends Global Series CHAMPIONSHIP | Athaim NutsuruSama POV

แข่งรายการใหญ่ Apex Legends Global Series CHAMPIONSHIP | Athaim NutsuruSama POV

แข่งรายการใหญ่ Apex Legends Global Series CHAMPIONSHIP | Athaim NutsuruSama POV

แข่งรายการใหญ่ Apex Legends Global Series CHAMPIONSHIP | Athaim NutsuruSama POVShadow of play buttonPlay button
■ChannelNutsuruSama
■Published2021-06-10 16:25:03
■Duration15:51
■CategoryApex Legends